Monteringsanvisning

Hur en ställning ska monteras beror bland annat på vad den ska användas till och på vilket fabrikat den tillhör. Industriställningar och byggnadsställningar har vissa skillnader men båda sorterna ska förenkla arbetet och göra det säkrare.

Innan du påbörjar en montering så måste du kontrollera alla komponenter i din ställning. Om du till exempel ser skador så ska du skaffa en annan, du bör försäkra dig om att ställningen är korrekt monterad och sedan undersöka den regelbundet så länge ditt projekt pågår.

Tips – så monterar du säkra ställningar

När du monterar en ställning så ska fokus ligga på kvalitet och säkerhet. Vi har samlat några tips på hur du kan lyckas med detta:

  • Dokumentation – se till så att till exempel planer och monteringsanvisningar finns tillgängliga under arbetet. Det är även viktigt att en erfaren samt kompetent person leder projektet.
  • Transport av material – materialet bör placeras så nära ställningen som möjligt. Det bör även finnas lyftanordningar och andra hjälpmedel så att de olika komponenterna kan lyftas upp smidigt till monteringen.
  • Skydd mot fall – minska risken för fall genom att använda skyddsräcken.
  • Stabilitet – ställningen måste vara ordentligt förankrad så att den blir så stabil som möjligt. Var noga med att förankringarna är kraftiga så att de klarar av till exempel hårda vindar. Undersök även marken eftersom den måste klara av tyngden från ställningarna.